4) El Âlem Ne Der Korkusu ve Özgüvensizlik Sorunu

 4) El Âlem Ne Der Korkusu ve Özgüvensizlik Sorunu
Okunuyor 4) El Âlem Ne Der Korkusu ve Özgüvensizlik Sorunu

Sabahları uyandığınızda iki potansiyel durum ortaya çıkar ve gündelik yaşamınızın akışı bunlara göre devam eder;

1 – Dün, belki ondan da önce planlanmış, ayarlanmış ve göze batmayan bir hayat stili (Özgüvensizlik Durumu Hakim)

Düşünen Adam Heykeli

2 – Uyanır uyanmaz, amaçlarını bilen ve bunun için çekinmeden yapacaklarını yapıp topluma aşırı batan hayat stili (Öz güvenli Durum Hakim)

Çoğunluğun genelde ilk yolu seçtiğini kanıtlayabiliriz basit bir yöntemle: ‘Dünyayı yöneten süper zenginlerin hepsi ikinci yola başvururlar.’

Peki ya biz neden o süperlerin arasına neden girmeyelim ha?

İçindekiler

Giriş

Bu yazımda sizlerle beraber toplumun insan üzerindeki gerekli gereksiz tüm etkisini ve bunların bizim özgüvenimize çıkan kapısından bahsedelim:

Olaylara derinlemesine inmeden önce kavramlarımızı tanımak bize avantaj sağlayacaktır;

Toplum: Temelinin aile kavramıyla oluşmuş ama bekârından, duluna, itinden, kopuğuna belli bir yerde birikmiş insan birliğine denir.

Aile: TDK’ye göre ‘Erkeğin ve kadının çocuklarıyla oluşturdukları, iş bölümüne dayalı, küçük (çekirdek) ve büyük ya da dar ve geniş aile gibi tipleri olan toplumsal ve ekonomik temel birliktir’ ancak samimi bir dille anlatmamız gerekseydi ‘doğumunuzdan ölümünüze kadar bir şekilde bağımlı kaldığınız, sizi iyi ya da kötü bir biçimde etkileyen ilk sosyal ortamınız.’ denebilir.

Özgüven: Bireyin yaşamını sağlıklı bir akılla devam etmesi için yaptığı her türlü işi kaliteli ya da yeterli seviyede yaptığına olan inancına denir. (Kendine Güvenme)

Özgüvensizlik sorunumuzun nereden gelmekte, nelerden kaynaklanmakta, toplumun bundaki etkilerini öğrenmek için bir aşağıya inelim;

Bunun için toplumu biraz senaryolarla anlatmakta fayda var:

1 – Süper Toplum ( Olası En İyi Senaryo)

Genelde çoğunun eğitimli, kültürlü ve edep sahibi olan bireylerin oluşturduğu toplum türü, çok az çürük insan çıkar ve toplum onu gömebileceği ilk yere gömmek yerine iyileştirmeye çalışır ve başarısız olursa onu ortalama bir işe sokup yaşamına devam etmesi sağlanır.

2 – Ortalama Toplum ( Günümüzde Gelişmekte Olan Ülkeler)

Genelin %40 – %55’inin eğitimini kaliteli almış, kültürlü ve edepli bireyler oluşturur. %30’u lise mezunu ya da 2 yıllık pek kaliteli olmayan bir üniversitede okuyup ortalama seviye işlerde çalışan bireylerden oluşur. Kalan %15 – %30’luk kısımsa çürük kısmını oluşturur. Ülkesinde yaşadığı bölgede belirli örf ve adet yoksa bireyi kurtarma odaklı işler yapılır ama yerleştirilen iş genelde asgari ücret kapsamında olup ortalamanın altında kalır ki örf ve adette kurtarma yolu sunulmaksızın direk iş kapısı sunuluyor.

3 – Geri Kafalı Toplum (Geri Kalmış Ülkeler)

Genelin yalnızca %10’luk bir kısmı eğitim ve adap kısmında kaliteli eğitilip kendini kurtarma kısmında başarılı olup rahata ermiştir. %25’i ise ortalama bir işle kendi hayatlarını kurtaracak kadar fena işler bulmuştur ve onlar için tek sorun ay sonunu getirmekten ibarettir. Son %65’lik kısımsa her şeyi kötülemek, ezmek, kendi çevresini aşiret mantığı gibi görüp öküzlük yapan değişik insanlarla doludur. Başarısız ve yalnızsanız buradaki piramitte ölmekten başka hızlı bir çareniz yoktur.

Toplum tiplerini kabataslak sizlere anlattım ama kafanızdaki en temel soru olan E bunun özgüvensizlik durumu yaşayan bireyle alakası ne? Dediğini duyar gibiyim, merak etme o kısma geçtim;

3 farklı çocuk ele alalım ve her bir çocuğu bu üç topluluğa dağıtalım:

Cem, Adnan ve Selim üç farklı toplumun üç farklı çocuğudur. Cem gelişmiş bir ülkedeki çekirdek bir aileye sahiptir. Adnan Ortalama olan bir toplumdaki bir geniş ailenin tek erkek çocuğudur. Selim ise Geri Kafalı olan bir toplumdaki geniş ailedeki 7 çocuktan birisidir.

Cem’in ailesi onu en kaliteli biçimde büyüttü ve ona gereksiz hiçbir şey dayatılmadı böylece Cem en kaliteli mesleğini eline aldı ve kendine bir çekirdek aile kurdu. (Özgüvensizlik durumu yok)

Adnan’ın ailesi onu ortalama seviyede büyüttü ve az denebilecek gereksiz kurala maruz kaldı böylece ortalamadan biraz daha yüksek denebilecek bir mesleğe kavuştu ve 3 çocuklu bir aile kurdu. (Yarı Özgüvensizlik Durumu )

Selim’in ailesi ona berbat bir şekilde büyüttü ve abartılı biçimde gereksiz kurallara maruz bırakarak onu berbat bir mesleğe sevk ettiler ve görücü usulü biriyle evlendirip haddinden fazla çocukla bir geniş aile kurdu. (Özgüvensizlik bütün hayatına yansıdı)

Şimdi bu üç örneği görünce neleri ders almalıyız?

1 – Ailenin gereksiz baskıları çocukları batırdı.

2 – Toplum denilen zehirli ok düzgün eğitilmezse geleceği de çöptür.

3 – Toplumun temeli ailedir, kaliteli bir gelecek adı altında iyi işler yapmak istiyorsanız önce kendinizi eğitin.

Haddinden fazla baskıcı ve gereksiz kurallarınız yetiştirdiğiniz çocuklarınızı korkak, suskun, zayıf ve emir almadan iş yapamaz denilen birer insan ilan eder – ki insan dediğin hür olmak zorundadır!-

Toplumunuz hastaysa kendinizi kurtarmak size bağlıdır. Topluma bakarsanız sizin ve kendi çocuklarınızın geleceği heba olur.

Yazıyı okuduğunuz için teşekkür ederim. Daha fazla bu tarzda yazı okumak için https://webodasi.com/ ‘ u ziyaret etmeyi unutmayın.

Diğer Yazılarıma Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz;

Başarının Gizli Silahı – Odaklanma:https://webodasi.com/basarinin-gizli-silahi-odaklanma-1/

Başarının Kumandanı – Azim:https://webodasi.com/basarininkumandaniazim-basariserisi2/

Başarının Süvari Atı – Sabır ve Motivasyon: https://webodasi.com/basarinin-sirri-sabir-ve-motivasyon-basariserisi3/

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle