Python3 — değişkenler ve tip dönüşümleri

 Python3 — değişkenler ve tip dönüşümleri
Okunuyor Python3 — değişkenler ve tip dönüşümleri

Merhaba arkadaşlar, bir önceki yazımız stringlere müdahele etme ile ilgiliydi. Bugünkü dersimizde değişkenler ve tip dönüşümlerini işleyeceğiz.

Dersimize şu soruyla başlayalım, değişken nedir ?

Değişken, kısaca kodlama içerisinde oluşturduğumuz verileri içinde saklayabilen, çağırdığımız zaman saklanan veriyi bize getiren ve işimizi çok kolaylaştıran yapılardır.

İçindekiler

Değişken tipleri/türleri ;

  • int (integer / tam sayı)
  • float (ondalıklı sayı)
  • str (string / metin)
  • dict (dictionary / sözlük)
  • list (liste)
  • tuple (demet)
  • bool (döngü)

python’da daha fazla değişken mevcut ama biz temel olarak bunları bileceğiz, bu dersimizde ilk altısını kullanacağız.

Şimdi bunların yanında birde “type” adında bir fonksiyonumuz var, bu fonksiyon tanımladığmız yada tanımlanmış değişkenlerin tipine bakmamızı sağlar.

örneklerle bakalım, ilk olarak “int” değişkenimizi tanımlayalım :

a = 17

değişkenimizi tanımladık, şimdi tipine bakalım,

print(type(a))

<class 'int'>

python bize oluşturduğumuz değişkenin “int” tipinde bir fonksiyon olduğunu söyledi.

bunu birde float ile yapalım,

b = 7.0
print(type(b))

<class 'float'>

burda da değişken tipimizin “float” oluğunu öğrendik, son olarak bir tane de “str” için yapalım,

c = "değişkenleri öğreniyorum"
print(type(c))

<class 'str'>

burda ise değişken tipimizin “str” olduğunu gördük, bu işlem aynı şekilde diğerler içinde yapılabilir.

diğer değişkenlerimizi tanımlayalım,

“dict” değişkeni şu şekilde tanımlanır,

d = {"uçak" : "araç"}

evet şimdi değişkenimizi açıklayalım, ilk olarak “d” adında değişken ismi tanımladık, ve “{ }” (süslü parantez) ile değişkenimizi oluşturmaya başladık, şimdi yapı sözlük olduğu için içerisinde oluşturulan bazı şeylerin, başka bazı şeyleri karşılaması lazım, bizim burda yaptığımızda aynen buydu önce “uçak” kelimesini yazdık sonra neye karşılık geldiğini yazdık.

daha iyi anlamak için örneklere devam edelim,

e = {"uçak" : "araç", "araba" : "araç", "tren" : "araç", "elma" : "meyve"}

şimdi burda “uçak” ‘ın neye karşılık geldiğini görmek için yazdıralım,

print(a["uçak"])

araç

şimdi elmayı yazdıralım,

print(a["elma"])

meyve

gördüğümüz gibi “elma”, “meyve” ‘ ye karşılık geliyormuş.

“dict” değişkenimiz bu kadardı kendiniz örneklerle daha da ilerletebilirsiniz.

“list” değişkenimiz adı üstünde liste görevi görüyor, kullanımı :

f = ["Cihangir", "Ahmet", "Ufuk", "Meryem", "Mehtap", "Furkan", "Samet", "Bahri"]

listemizi oluşturduk, şimdi bunu ekrana bastıralım,

print(f)

sonuç,

['Cihangir', 'Ahmet', 'Ufuk', 'Meryem', 'Mehtap', 'Furkan', 'Samet', 'Bahri']

gördüğümüz gibi listemiz ekrana bu şekilde geldi, yine tipini öğrenmek istersek,

print(type(f))

<class 'list'>

tipininde “list” olduğunu öğreniriz.

Şimdi son olarak “tuple”(demet) değişkenimize bakalım, tuple nedir?

Tuple, diğer adıyla demet, içerisine birden fazla farklı değişken alabilir ve sonradan asla müdahele edilemez, örnek;

g = ("Cihangir", 3, 10.7)

“tuple” ımızı oluşturduk şimdi ekrana bastıralım,

print(g)

('Cihangir', 3, 10.7)

şimdi de tipine bakalım,

print(type(g))

<class 'tuple'>

tipide yine “tuple” döndü.

Tip Dönüşümleri :

basit olarak şöyle açıklayayım, elimizde bir int, str ve birde float değişken var bunları birbirine dönüştürüyoruz örnek;

ç = 12
print(type(ç))

<class 'int'>

şimdi bu int değişkenimizi floata çevirelim,

ç = float(ç)
print(type(ç))

<class 'float'>

int olarak tanımladığımız değişkeni float’a çevirdik, şimdi tam tersini yapalım.

l = 13.9
print(type(l))

<class 'float'>

burda değişken tipimiz float, şimdi int’e çevirelim,

l = int(l)
print(type(l))

<class 'int'>

Burda da gördüğümüz gibi float değişkenimizi int’ e çevirdik, sizlerde kendi örnekleriniz ile daha çok pekiştirebilirsiniz. takıldığınız yerlerde soru sormayı unutmayın!

Yorum Yap