SQL SORGULARI

 SQL SORGULARI
Okunuyor SQL SORGULARI

SQL (Structured Query Language – Yapılandırılmış Sorgu Dili) kavramı, temelde bilgi depolamaya yarayan yazılımsal araçlardır. Burada amaç verileri yönetebilmek ve tasarlayabilmektir. Veri tabanı birbiriyle ilişkisi olan pek çok farklı dosyayı birbiriyle tıpkı bir kütüphane mantığı gibi senkronize etmektedir. Kişisel telefon rehberi, adres defterleri, banka, okul ya da hastane sistemleri, kütüphane sistemleri ya da e-ticaret platformları bundan oldukça aktif şekilde yararlanır. 

Temel SQL Sorguları

1. Veri Sorgulama Dili (Data Query Language – DQL)

DQL içindeki SELECT komutu ile veritabanında yer alan mevcut kayıtların bir kısmını veya tamamınını tanımlanan koşullara bağlı olarak alır. SQL’de kullanılan ifadelerin çoğu SELECT komutu ile başlar.

  • Select: Veri tabanındaki verileri listeleme işlemini gerçekleştirir.

2. Veri Kullanma Dili (Data Manipulation Language – DML)

DML komutları ile veri tabanlarında bulunan verilere işlem yapılır. DML ile veritabanına yeni kayıt ekleme, mevcut kayıtları güncelleme ve silme işlemleri yapılır. SQL’de kullanılan ifadelerin çoğu aşağıdaki komutlardan biri ile başlar.

  • Insert: Veri tabanına yeni veri ekleme işlemini gerçekleştirir.
  • Update: Veri tabanındaki verileri güncelleme işlemini gerçekleştirir.
  • Delete: Veri tabanındaki verileri silme işlemini gerçekleştirir.

3. Veri Kullanma Dili (Data Definition Language – DDL)

DDL komutları ile veri tabanı ve tabloları oluşturma, değiştirme ve silme işlemleri yapılır.

  • Create: Bir veritabanı veya veritabanı içinde tablo oluşturma işlemini gerçekleştirir.
  • Alter: Bir veritabanı veya veritabanı içindeki tabloyu güncelleme işlemi gerçekleştirir.
  • Drop: Bir veri tabanını veya veritabanı içindeki tabloyu silme işlemini gerçekleştirir.

4. Veri Kontrol Dili (Data Control Language – DCL)

DCL komutları ile kullanıcılara veri tabanı ve tablolar için yetki verilir veya geri alınır.

  • Grant: Bir kullanıcıya yetki vermek için kullanılır.
  • Revoke: Bir kullanıcıya verilen yetkiyi geri almak için kullanılır.

Evet arkadaşlar sql sorguları hakkında bilgi edindiğimize göre bu komutları tek tek inceleyip kodlama örneklerine geçebiliriz. Select, Insert, Update, Delete, Create, Alter, Drop, Grant, Revoke örneklerimize siteden ulaşabilirsiniz.

Yorum Yap