SQL UPDATE VE DELETE KOMUTU

 SQL UPDATE VE DELETE KOMUTU
Okunuyor SQL UPDATE VE DELETE KOMUTU

Bir kayıttaki belli alanları silmek (temizlemek) istersek UPDATE deyimini kullanırız. Adından da anlaşılacağı gibi önceki verileri siler ve yerine yeni verilerimizi kaydeder.

1-) Öğrenci tablosundaki Soyadı GÜLTEN olanların Adını SELEN yapmak için; (SQL Server, Ms Access, MySQL)

 UPDATE ogrenci SET Ad="Selen" WHERE Soyad="GÜLTEN"

2-) Öğrenci numarası değeri 645 olan öğrencinin adını ve soyadını Meral AKMAN yapmak için; 

UPDATE ogrenci SET ogrenciAdi='Meral', soyadi='AKMAN' WHERE ogrenciNo=645

3-) Aşağıdaki komut görevi öğretmen olan personelin maaşına %10 zam yapmak için;

UPDATE `tblpersonel` SET maas=maas*1.1 WHERE gorevi='Öğretmen'

4-) Öğrenci numarası 321 olan kaydın puanını 90 olarak değiştirmek için;

 UPDATE ogrenci SET puan=100 WHERE ogrenciNo=321

DELETE İLE SİLME İŞLEMİ

Delete komutuna örnek olarak; Tablodan ID’si 2 olan kaydı silmek istersek o sütun komple silinir. 4 sütun var iken ID’si 2 olan sütun komple silinir ve geriye 3 sütun kalır.

Kullanım Şekli

DELETE FROM tablo adı WHERE koşul;

1-) Öğrenci tablosundaki öğrenci numarası 421 olan kaydı silmek için;

 DELETE FROM ogrenci WHERE ogrenciNo=421

2-) Öğrenci tablosundaki Soyadı Güngör olan kayıtları silmek için;  (SQL Server, Ms Access, MySQL)

DELETE FROM ogrenci WHERE Soyad="GÜNGÖR"

3-) Öğrenciler tablosundan Gamze SOYDAN isimli kullanıcıyı silmek için;

DELETE FROM 'ogrenci' WHERE ogrenciAdi='Gamze' AND soyadi='SOYDAN'

4-) Öğrenciler tablosundaki tüm kayıtları silmek için;

DELETE * FROM ogrenciler

Evet arkadaşlar geçen derslerde Select ve Insert komutlarını işlemiştik şimdi ise Delete ve Update komutlarını işledik.

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle