Dilimize Fransızcadan Geçen Kelimeler

 Dilimize Fransızcadan Geçen Kelimeler
Okunuyor Dilimize Fransızcadan Geçen Kelimeler

Fransızca, özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri ve cumhuriyetin ilk yıllarında dilimize önemli ölçüde etki etmiş ve günlük yaşamdan sanata, modadan bilime kadar birçok alanda kendine yer bulmuştur. Bu kelimeler arasında belki de farkında olmadan sıkça kullandığımız bazıları şunlardır:

Alfabe: Evet, “alfabe” kelimesi bile Fransızca “alphabet” kelimesinden geliyor. İlginçtir ki, Fransızcaya da Eski Yunancadan geçmiş.

Sinema: “Sinema” kelimesi de “cinema” kelimesinin Fransızca versiyonu olan “cinéma”dan geliyor. Kökenine indiğimizde ise karşımıza yine Eski Yunanca “kínema κίνεμα” çıkıyor.

Bisküvi: Fransızca “biscuit” kelimesi, “bis” (“iki kez”) ve “cuit” (“pişmiş”) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor ve Latince “coquere” fiilinden geliyor.

Bisiklet: Fransızca “bicyclette” kelimesinden dilimize geçen “bisiklet”, dilimize yerleşmiş sayısız Fransızca kelimeden sadece biri.

Avukat: “Avocat”, “avukat” kelimesinin Fransızcadaki karşılığı. İtalyancada da “avvocato” olarak kullanılan kelimenin diller arasında nasıl yolculuk ettiğini görmek ilginç.

Kanepe: “Kanepe” kelimesinin kökeni de yine Fransızca “canapé” kelimesine dayanıyor.

Kültür: Hem Fransızcada hem İngilizcede kullanılan “culture” kelimesi de dilimize Fransızcadan geçmiş ve Latince “cultura” kelimesinden geliyor.

Ansiklopedi: Yeni Latince ve Eski Yunancadan Fransızcaya geçen “Encyclopédie” kelimesi, dilimize “ansiklopedi” olarak yerleşmiş.

Ekonomi: “Ekonomi” kelimesi de Fransızca “économie” kelimesinden geliyor. Kelimenin kökeni ise Eski Yunanca “oikonomía οικονομία” olup “ev idaresi” anlamına geliyor.

Virgül: Noktalama işaretlerimizden “virgül”ü de Fransızca “virgule” kelimesinden almışız. Kelimenin kökeni ise Latinceye dayanıyor.

Fransızcadan geçen kelimeler elbette bunlarla sınırlı değil, liste oldukça uzun. Daha fazlasını öğrenmek için webodasını takip edebilirsiniz. 😉

Yorum Yap