Web Odası Kullanım Koşulları

Web Odası bünyesindeki* sistemlere giriş yapan, üye olan, görüntü,
ses, video, resim, fotoğraf veya herhangi bir dosya (materyal) gönderen,
paylaşan kişi ve kuruluşlar aşağıda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

A. KİŞİSEL BİLGİLER VE ERİŞİM

1-Sitemizi ziyaret eden kişiler veya üyeler herhangi bir durumda
tarafımızca kendisinden istenildiği takdirde istenme nedenine
bağlı olarak telefon numarası, e-posta adresi, kimlik bilgileri gibi
çeşitli bilgileri gerçek olarak bize iletmek yükümlülüğündedir.

2-Web sitemiz veya bünyemizde bulunan sistemlerde üye veya
ziyaretçilerce yapılan bütün eylemlerde sorumluluk üye veya
ziyaretciye aittir.

3-Üye veya ziyaretçiler web sitemize bağlantı kurmak için
gerekli servisleri edinmekten, korumaktan ve uyumluluğunu
sağlamaktan kendileri sorumludur.

B- ÜYE VEYA ZİYARETÇİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1-Bünyemizde üyelerin veya ziyaretçilerin belirteceği/belirttiği
fikirler, eylemler, mesajlar ve anlamlar kişilerin kendi görüşüdür.
Bu görüşlerden kişilerin kendiler sorumludur. Web Odası sorumlu
tutulamaz.

2-Üye veya ziyaretçiler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk Ceza
Kanunu ve çeşitli özel kanunlar gerekçesiyle yasal olmayan/suç sayılan
herhangi bir fotoğraf, eylem, yazı, resim, söz, şarkı, çizim ve benzeri
paylaşımların sitede bulunamayacağını ve/veya bulundurulursa oluşan
bütün sonuçlardan kişilerin kendilerinin sorumu tutulacağını kabul
ederler. Web Odası ekibinde bulunan kişilere veya Web Odası bünyesine
bir zarara neden olduklarında oluşacak olan her türlü maddi ve manevi
cezaları üstlendiklerini ve Web Odası’na ödemek zorunda olduklarını
kabul ederler.

3-Üye veya ziyaretçiler, diğer üye veya ziyaretçilerin kişisel ve özel
bilgilerine, hesaplarına, fotoğraf ve dosyalarına izin almaksızın
bunları kullanmamayı, paylaşmamayı veya erişmemeyi aksi takdirde
oluşabilecek bütün sonuçlardan kendisinin sorumlu olduğunu
kabul ederler.

4-Üye veya ziyaretçiler bünyemizde herhangi bir yol ile reklam veya
tanıtım yapamayacaklarını, aksi takdirde uyarı verilmeksizin Web Odası
yönetim ekibince kısmen veya tamamen engellenebileceklerini kabul
ederler.

5-Üye veya ziyaretçiler Web Odasının ve alt kuruluşlarının hiçbir zaman
bir gerekçe göstermeksizin kalıcı veya geçici olarak hizmetlerini
durdurabileceğini kabul ederler.

6-Üye veya ziyaretçilerin Web Odası bünyesinden bulunan herhangi bir
sistemin çalışmasını geçici veya kalıcı olarak engelleyecek, diğer
üye veya ziyaretçilerin sorunlar yaşamasına neden olacak, Web Odası
ekibi tarafından istenmeyen sonuçlar açacak eylemlerde bulunmaları
yasaktır. (örneğin: siteye aşırı yüklenmek, saldırı yapmak, sistemde hata
oluştumak veya oluşan bir hatayı kullanarak düzeni bozmak vb.) Bu
gibi durumlarda üye veya ziyaretçiler oluşabilecek bütün cezai ve hukuki
işlemlerde sorumluluk sahibi olduklarını kabul ederler.

7-Üye veya ziyaretçiler, taciz, pornografi, öldürme, vahşet, parçalama
kumar, bahis, her türlü uyuşturucu vb. ve yasaklanmış olan
maddelerin/içeriklerin tavsiye edilmesi, dolaylı veya direkt yoldan
reklamının yapılması, paylaşılması, pazarlanması gibi bu
maddeleri/içerikleri gösterip yayılmasına sebep olurlarsa oluşan
sonuçlardan kendilerinin sorumlu olduğunu kabul etmektedirler. Bu tür
içerikler Web Odası ekibi tarafından kullanıcılar için uygun olmadığı
düşünülse uyarı verilmeden silinebilir.

8-Üyeler webodasi.com sitemizdeki kişisel bilgilerine sitemiz aktif
olduğunca erişebilir, bunları değiştirebilir veya silebilir. Silinen veri ve
bilgiler geri istenemez.

9-Üye veya ziyaretçiler tarafından yapılan herhangi bir sesli, görsel, yazı,
fotoğraf, video vb. paylaşım veya profil Web Odası ekibi tarafından
hiçbir sebep gösterilmeden kaldırılabilir.

C- YASAL SORUMLULUK

1-Üye veya ziyaretçiler bünyemizde bulunan herhangi bir sistemde
paylaşıma açtıkları fotoğraf, video, yazı vb. herhangi bir eserin/uygulamanın
paylaşma, yayma, kullanma gibi haklarına sahip olduğunu kabul eder. Kişiler
bu haklara sahip değiller ise hukuki ve cezai sorumluluk paylaşım yapan üye
veya ziyaretçilere aittir.

2-Üye veya ziyaretçiler, Web Odası ve bünyesi altında olan herhangi bir servisi
kullanmaya ve giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve servislerin seçiminde,
servislerin kullanımında ve siteye girişlerinde her türlü sorumluluğu üstlendiklerini,
herhangi bir engelin olmadığını beyan ve teyit ederler. Üye ve kullanıcılar bu
taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin Web Odası ekibi tarafından
engellenebileceğini kabul ederler.

Ç- MAHREMİYET

1-Web Odası ve Web Odası bünyesinde bulunan sistemleri kullanan kişilerin
veya kuruluşların IP adresleri, bağlanma zamanları, bağlanma noktaları gibi
veriler Web Odası tarafından kaydedilebilir. Kaydedilen veriler Web Odasının
ve bünyesinde bulunan sistemlerin daha iyi çalışması, olası sorunların
çözülmesi vb. çeşitli yerlerde kullanılabilir.

2-Ziyaretçiler üye olurken verdikleri iletişim bilgileri (örneğin: e-posta adresi)
gerekli görüldüğü zaman kullanıcıya ulaşılması için kullanılabilir.

D- GÜVENLİK

1-Web Odası ekibi sistemlerini güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen
göstermiştir fakat üyeler hesap bilgilerinden kendileri sorumludur. Üyeler
şifrelerini unuturlarsa buradan (Şifre Yenileme Kısmı)
KAYIT OLDUKLARI e posta adresine gönderilen elektronik posta ile
yeni şifre alabilirler.

Web Odası ekibi yukarıda belirtilen koşulları istediği zaman gerekçe bildirmeksizin
değiştirebilir. Bu sayfayı kontrol ederek haberdar olma sorumluluğu kullanıcılara
aittir.

* = webodasi.com ve Web Odası Tarafından Yapılmış/Yapılacak uygulamalar,
siteler, sistemler, projeler vb. faaliyetler.