Body Etiketi ve parametreleri

 Body Etiketi ve parametreleri
Okunuyor Body Etiketi ve parametreleri

Body Etiketi nedir?

Body Etiketi Ve Parametreleri, HTML belgesinin tamamımın yer aldığı etikettir yani body etiketi html belgesinin gövdesi görevini görür.  Bu etiketin içine yazılan kodların çıktısı tarayıcıda görüntülenir. Body etiketi içinde birçok etiket kullanabiliriz. Ama head etiketi içinde tanımladığımız  bazı etiketleri body etiketi içinde tanımlayamayız. Head etiketi içinde kullanılan etiketleri  HTML Nedir? bloğumuzdan okuyabilirsiniz.

Body Etiketi Parametreleri

 • bgcolor Parametresi

Sayfamızın arka plan rengini değiştirmemizi sağlar. Örneğin ;

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Web Odası</title>
</head>
<body bgcolor="#446dd4">
<p>Sayfa içeriği</p>
</body>
</html>
Body Etiketi Ve Parametreleri

Bu örnekte arka plan rengini mavi tonlarında bir renk yaptık.

 • background Parametresi :

Oluşturduğumuz sayfanın arka planına renk vermek yerine resimde ekleyebiliriz. Resim eklerken dikkat etmemiz gereken şeyler oluşturuduğumuz .html uzantılı dosya(sayfamız) ile resimler aynı klasör altında yer almalı, resimin yolunu ve ismini doğru vermeliyiz.  Örneğin;

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  
  <title>Web Odası</title>
</head>
<body background="images/resim1.jpg">
<p>Sayfa içeriği</p>
</body>
</html>

Verdiğimiz örnekte sayfamızın arkaplanına images klasörü altında resim1.jpg isimli bir resim ekledik.

 • alink, link, vlink Parametleri:

Link parametresi sayfamızda kullanmak istediğimiz linklerin rengini belirlerken kullanılır.Alink parametresi sayfamızda kullandığımız linklerin tıklandığı(aktif edildiği) andaki rengini belirlerken kullanılır. Vlink parametresi sayfamızdaki önceden ziyaret edilmiş linklerin rengini belirlerken kullanılır. Bu parametrelere ayrı ayrı örnek vercek olursak;

<html>
<head>
<title>Web Odası</title>
</head>
<body vlink="green">
<a href="https://www.webodasi.com/">vlink paremetresinin örneği</a>
</body>
</html>
<html>
<head>
<title>Web Odası</title>
</head>
<body alink="red">
<a href="https://www.webodasi.com/">alink paremetresinin örneği</a>
</body>
</html>
<html>
<head>
<title>Web Odası</title>
</head>
<body link="black">
<a href="#">link paremetresinin örneği</a>
</body>
</html>

Body Etiketi Ve Parametreleri ile ilgili video ektedir.

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle