Python3 — sözlükler

 Python3 — sözlükler
Okunuyor Python3 — sözlükler

Bu konuya önceki işlediğimiz değişkenler ve tip dönüşümleri dersinde kısaca değinmiştik bu derste üstüne bişeyler koyup örnekler yapacağız.

Sözlüğün yapısı,

{"anahter kelime" : "anahtar kelimenin karşılığı"}

şeklinde oluşur, bu yapıya uygun örnekler ile başlayalım,

a = {"isim" : "Burak", "iş" : "Yazılım mühendisi", "araba" : "tesla"}

tanıma uygun kod parçasını hazırladık, şimdi veri çekelim,

a = {"isim" : "Burak", "iş" : "Yazılım mühendisi", "araba" : "tesla"}

print("Sözlükteki isim :",a["isim"])

veri çekme işleminde a adındaki değişkenimizin, içindeki sözlük yapısından, “isim” adındaki “anahtar kelime” yi ekrana bastırdık, pythonda bu anahtar kelimeye karşılık gelen değeri bize gösterdi.

Sözlükteki isim : Burak

şimdi sözlüğün sadece “keys” lerini yani “anahtar kelime” lerini çekelim,

bunun için “keys( )” fonksiyonunu kullanacağız,

a = {"isim" : "Burak", "iş" : "Yazılım mühendisi", "araba" : "tesla"}

print(a.keys())

ve bize şöyle bişey dönderecek,

dict_keys(['isim', 'iş', 'araba'])

tamda istediğimiz gibi sözlük yapısının bütün anahtar kelimelerini çektik, ama sanki böyle pek güzel görünmüyor gibi hadi bunu for döngüsü ile tek tek ekrana bastıralım,

a = {"isim" : "Burak", "iş" : "Yazılım mühendisi", "araba" : "tesla"}

for i in a.keys():
    print("Sözlükteki anahtar kelimeler :", i)

bize şunu dönderecek,

Sözlükteki anahtar kelimeler : isim
Sözlükteki anahtar kelimeler : iş
Sözlükteki anahtar kelimeler : araba

evet böyle çok daha güzel oldu sözlük keylerine ulaşma bu şekilde, peki hepsi bu mu? tabiki hayır, yine pythonın sağladığı bi kolaylık olarak yapabileceklerimize,

a = {"isim" : "Burak", "iş" : "Yazılım mühendisi", "araba" : "tesla"}

print(dir(a))

kodu ile bakabiliriz, burdaki “dir( )” methodu, içine yazılacak olanın ne olduğunun bi önemi olmaksızın onunla neler yapabileceğimizi gösteriyor,

['__class__', 
'__contains__', 
'__delattr__', 
'__delitem__', 
'__dir__', 
'__doc__', 
'__eq__', 
'__format__', 
'__ge__', 
'__getattribute__', 
'__getitem__', 
'__gt__', 
'__hash__', 
'__init__', 
'__init_subclass__', 
'__iter__', 
'__le__', 
'__len__', 
'__lt__', 
'__ne__', 
'__new__', 
'__reduce__', 
'__reduce_ex__', 
'__repr__', 
'__setattr__', 
'__setitem__', 
'__sizeof__', 
'__str__', 
'__subclasshook__', 
'clear', 
'copy', 
'fromkeys', 
'get', 
'items', 
'keys', 
'pop', 
'popitem', 
'setdefault', 
'update', 
'values']

Başında ve sonunda altçizgi olan metodlar nesne içinde kullanılıyor şimdilik onlara takılmanıza gerek yok, yapabileceklerimize “clear” methodu ile başlayalım, bu method ile tüm sözlüğü tertemiz edebiliriz,

CLEAR( ):

a = {"isim" : "Burak", "iş" : "Yazılım mühendisi", "araba" : "tesla", "saat" : "daniel klein", "meyve" : "elma"}

print("Sözlüğün ilk hali : ")
print(a)

a.clear()

print("\nSözlüğün son hali : ")
print(a)
Sözlüğün ilk hali : 
{'isim': 'Burak', 'iş': 'Yazılım mühendisi', 'araba': 'tesla', 'saat': 'daniel klein', 'meyve': 'elma'}

Sözlüğün son hali : 
{}

görüldüğü gibi sözlüğün içini boşalttık, şimdi bir kopyasını alalım,

COPY( ):

a = {"isim" : "Burak", "iş" : "Yazılım mühendisi", "araba" : "tesla", "saat" : "daniel klein", "meyve" : "elma"}

print("a değişkeni : ")
print(a)

b = a.copy()

print("\nb değişkeni : ")
print(b)
a değişkeni : 
{'isim': 'Burak', 'iş': 'Yazılım mühendisi', 'araba': 'tesla', 'saat': 'daniel klein', 'meyve': 'elma'}

b değişkeni : 
{'isim': 'Burak', 'iş': 'Yazılım mühendisi', 'araba': 'tesla', 'saat': 'daniel klein', 'meyve': 'elma'}

burda da a değişkenini b değişkenine kopyaladık ve ekrana bastırdık, şimdi sözlüğümüze başka bir sözlük ekleyelim,

UPDATE( ):

a = {"isim" : "Burak", "iş" : "Yazılım mühendisi", "araba" : "tesla", "saat" : "daniel klein", "meyve" : "elma"}

b = {"içecek" : "su", "ev" : "villa", "dil" : "Türkçe"}

a.update(b)

print(a)
{'isim': 'Burak', 'iş': 'Yazılım mühendisi', 'araba': 'tesla', 'saat': 'daniel klein', 'meyve': 'elma', 'içecek': 'su', 'ev': 'villa', 'dil': 'Türkçe'}

burda ise ikinci sözlüğümüzü ilk sözlüğümüze yükledik ve ekrana bastırdık, şimdi sözlüğümüzün keylerine değil keylerin karşılık geldiği değerlere ulaşacağız,

VALUES( ):

a = {"isim" : "Burak", "iş" : "Yazılım mühendisi", "araba" : "tesla", "saat" : "daniel klein", "meyve" : "elma"}

print(a.values())
dict_values(['Burak', 'Yazılım mühendisi', 'tesla', 'daniel klein', 'elma'])

yine buda yukarıdaki gibi çıktı verdi hadi bunu da düzleyelim,

a = {"isim" : "Burak", "iş" : "Yazılım mühendisi", "araba" : "tesla", "saat" : "daniel klein", "meyve" : "elma"}

for i in a.values():
    print("Sözlükteki değerler :", i)
Sözlükteki değerler : Burak
Sözlükteki değerler : Yazılım mühendisi
Sözlükteki değerler : tesla
Sözlükteki değerler : daniel klein
Sözlükteki değerler : elma

bu şekilde sözlük değerlerimize de ulaştık, peki biz bunların hepsini yapabiliyoruz ama zaten olan bir sözlüğe dışardan veri ekleyebilir miyiz? bununda cevabı evet, çok basit bir işlem,

Veri ve Değer Ekleme:

a = {"isim" : "Burak", "iş" : "Yazılım mühendisi", "araba" : "tesla", "saat" : "daniel klein", "meyve" : "elma"}

a["madde"] = "uranyum"

print(a)
{'isim': 'Burak', 'iş': 'Yazılım mühendisi', 'araba': 'tesla', 'saat': 'daniel klein', 'meyve': 'elma', 'madde': 'uranyum'}

Hepsi bu kadar, sözlükte işlemler bu şekilde yapılıyor, yazının uzunluğu sizi korkutmasın bu yapıları öğrenmesi çok kolaydır sizde kendi örneklerinizi yaparsanız daha çabuk öğrenirsiniz ama sadece göz gezdirirseniz bu durum biraz zorlaşacaktır, anlaşılmayan, yapılamayan yerlerde yorum yapmayı yada bana ulaşmayı unutmayın iyi günler.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle