Python3 — while döngüsü

 Python3 — while döngüsü
Okunuyor Python3 — while döngüsü

Merhaba arkadaşlar, bir önceki dersimizde koşullu durumlardan bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde while döngüsü konusunda size bilgi vermeye çalışacağım.

Döngüler, programda işleyen kodun sonuca ulaştıktan sonra kapanmamasını sağlayıp istenilen zamana kadar açık durmasını sağlar, örneklerle açıklayalım.

Toplama çıkarma ve çarpma yapan bir hesap makinesi uygulaması yapalım, bizden iki sayı alsın işleme soksun sonucu göstersin sonra ne yapmak istediğimizi tekrar sorsun ve istediğimiz zaman programı kapatsın.

# Döngümüzü başlattık
while True:
  print("\n********************************************************************")
  print("Hesap makinesine hoşgeldiniz\n\nYapılabilir işlemler aşağıdadır :\n")

  # Hesap makinemizin yapabileceklerini tablo olarak gösteriyoruz
  print("""
1-> Toplama
2-> Çıkarma
3-> Çarpma
e-> çıkış
  """)

  # yapılacak işlem için numara alıyoruz
  işlem = input("Yapılacak işlemi seçin : ")

  # işleme girecek sayıları alıyoruz
  sayı1 = int(input("\nİlk sayıyı girin : "))
  sayı2 = int(input("İkinci sayıyı girin : "))

  # kullanıcı 1 girerse sayıları topla dedik
  if işlem == "1":
    print(sayı1, "+", sayı2, " = ", sayı1 + sayı2)

  # kullanıcı 2 girerse sayıları çıkar dedik
  elif işlem == "2":
    print(sayı1, "-", sayı2, " = ", sayı1 - sayı2)

  # kullanıcı 3 derse sayıları çarp dedik
  elif işlem == "3":
    print(sayı1, "*", sayı2, " = ", sayı1 * sayı2)

  # işlemlerden sonra kullanıcıya çıkmak isteyip istemediğini sorduk
  soru = input("\nÇıkmak istermisiniz : ")

  # eğer kullanıcı e ye basarsa program kendini kapatacak 
  if soru == "e":
    # break ve continue komutlarına geliceğiz şimdilik program çalışsın diye koydum
    break

  # eğer kullanıcı soruyu boş bırakırsa yada başka herhangi birşey girerse program devam edecek
  else:
    continue

hesap makinemizi yaptık şimdi kullanalım, ilk işlem için 1 seçelim;

********************************************************************
Hesap makinesine hoşgeldiniz

Yapılabilir işlemler aşağıdadır :


1-> Toplama
2-> Çıkarma
3-> Çarpma
  
Yapılacak işlemi seçin : 1

İlk sayıyı girin : 123
İkinci sayıyı girin : 16
123 + 16 = 139

********************************************************************
Hesap makinesine hoşgeldiniz

Yapılabilir işlemler aşağıdadır :


1-> Toplama
2-> Çıkarma
3-> Çarpma
  
Yapılacak işlemi seçin :

programa 1 girdiğimizde sayıları bizden aldı ve topladı üstüne kapanmadan tekrar sordu, şimdi 2 yi seçelim ve çıkalım,

********************************************************************
Hesap makinesine hoşgeldiniz

Yapılabilir işlemler aşağıdadır :


1-> Toplama
2-> Çıkarma
3-> Çarpma
e-> çıkış
  
Yapılacak işlemi seçin : 2

İlk sayıyı girin : 123
İkinci sayıyı girin : 54
123 - 54 = 69

Çıkmak istermisiniz : e
Çıkış yapıldı!

ve son olarak çarpma işlemimizi yapalım,

********************************************************************
Hesap makinesine hoşgeldiniz

Yapılabilir işlemler aşağıdadır :


1-> Toplama
2-> Çıkarma
3-> Çarpma
e-> çıkış
  
Yapılacak işlemi seçin : 3

İlk sayıyı girin : 64
İkinci sayıyı girin : 5
64 * 5 = 320

Çıkmak istermisiniz : 

********************************************************************
Hesap makinesine hoşgeldiniz

Yapılabilir işlemler aşağıdadır :


1-> Toplama
2-> Çıkarma
3-> Çarpma
e-> çıkış
  
Yapılacak işlemi seçin :

Bu derste “while” döngüsünü örnek ile anlattık umarım anlaşılır olmuştur ek olarak matematik işlemleri kesinlikle arttırılabilir yada hesap makinesinden çok daha farklı programlar yapılabilir sizde kendi programlarınızda “while” döngüsünü kullanarak hem daha gelişmiş hemde istediğiniz gibi programlar yapabilirsiniz yapılamayan yada anlamadığınız yerlerde yorum yapmayı yada bana ulaşmayı unutmayın.

Yorum Yap