SELECT İLE LİSTELEME İŞLEMLERİ

 SELECT İLE LİSTELEME İŞLEMLERİ
Okunuyor SELECT İLE LİSTELEME İŞLEMLERİ

Merhaba arkadaşlar, bir önceki dersimizde SQL CREATE, ALTER VE DROP KOMUTU konularını işlemiştik. Bugünkü dersimizde SELECT İLE LİSTELEME İŞLEMLERİ konusunu işleyeceğiz.

From Kullanımı

From bir yer bildiricidir. İşlem yapılacak olan tabloyu belirtmek için kullanılırız.

1-) Öğrenci tablosundaki tüm verileri listelemek için;

SELECT * FROM ogrenci

2-) Öğrenci tablosundan sadece ad, soyad ve sınıfını listelemek için;

SELECT ogrenciAdi,Soyadi,sinifi FROM ogrenci

Where Kullanımı

Özellikle belirli hücrelerden alınacak verileri belirtmek için kullanılır.

1-) Öğrenci tablosundaki 9/A veya 9/C sınıfındaki öğrencilerin ad, soyad ve sınıfını listelemek için;

SELECT ogrenciAdi,Soyadi,sinifi FROM ogrenci WHERE sinifi='9A' or sinifi='9C'

2-) Öğrenci tablosundaki cinsiyeti “K” olan kayıtları listelemek için;

SELECT * FROM ogrenci WHERE cinsiyet='K'

3-) Muğla şehrinde yaşayan öğrencileri öğrenciler tablosundan listelemek için;

SELECT * FROM ogrenci WHERE sehir='Muğla'

Between Kullanımı

İki veri arasındaki kısmı listelemek için kullanıyoruz.

1-) Kitap tablosundaki sayfa sayısı 100 ile 250 arasında olan kitapların adını ve sayfa sayısını listelemek için;

SELECT * FROM kitap WHERE sayfaSayisi BETWEEN 50 AND 200

 2-) Öğrenci tablosunda doğum yılı 1997 olan öğrencileri listelemek için,

SELECT * FROM ogrenci WHERE tarih between '01/01/1997′ AND '12/31/1997′

And, Or Kullanımı

1-) Örnek olarak Öğrenci tablosunda cinsiyeti ‘K’ olan ve Şehri “Muğla” yada “Adana” olanları listelemek için;

SELECT * FROM ogrenci WHERE cinsiyet='K'AND (City='Muğla' OR City='Adana')

Top Kullanımı

Tablodaki verilerin sırasıyla belli bir kısmını listelemek istersek kullanıyoruz.

1-) Öğrenciler tablosundaki ilk 5 kaydı listelemek için;

 SELECT TOP 5 * FROM ogrenciler

Distict Kullanımı

Tekrar eden verilerin sadece birer tanesini alıp listelemek için kullanıyoruz.

1-) Öğrenciler tablosundaki sınıfların adını her sınıf adı bir defa gösterilecek şekilde listelemek için;

SELECT distinct sinif FROM ogrenci

As Kullanımı

SQL As komutu tabloya veya tablodaki sütuna geçici bir ad vermek için kullanılır. Bu komut genellikle sütun adlarını daha okunabilir hale getirmek için kullanılır. Örneğin; ad ve soyad ayrı kolonlarda bulunuyor siz listeleme esnasında bu ikisini sanki farklı kolonlarda değillermiş gibi yan yana gösterebiliyorsunuz.

1-) Öğrenci tablosundaki öğrencinin adını ve soyadını birleştirip, adsoyad olarak listelemek için;

SELECT ogenciAdi+soyadi AS 'ogrenciAdi Soyadi' FROM ogrenci

İn Kullanımı

1-) Öğrenci tablosunda adı Mehtap, Gülten ve Adem olan öğrencileri listelemek için,

 SELECT * FROM ogrenci WHERE ogrenciAdi İN ('Mehtap','Gülten','Adem')

Not Like, (<>) Kullanımı

1-) Öğrenci tablosundaki adı İlayda olmayan kayıtları listelemek için;

SELECT * FROM ogrenci WHERE ogrenciAdi <> "İlayda"

2-) Bölüm alanında “işletme” yazmayan bölümleri listelemek için;

SELECT * FROM ogrenci WHERE bolum NOT LIKE '%İşletme%'

Like Kullanımı

1-) Öğrenci tablosundaki soyadı 4 karakterli olup ilk üç karakteri GÜL olan kayıtları listelemek için;

SELECT * FROM ogrenci WHERE Soyadi LİKE "GÜL_"

2-) Öğrenci tablosundaki soyadı “G” ile başlayan müşterileri listelemek için;

SELECT * FROM ogrenci WHERE Soyadi LİKE "G%"

3-) Öğrenci tablosundaki Öğrenci Adı içinde “ta” geçen kayıtları listelemek için;

 SELECT * FROM ogrenci WHERE ogrenciAdi LİKE "%ta%" 

4-) Öğrenci tablosundaki adı  C ile F arasında olan tüm öğrencileri listelemek için;

 SELECT * FROM öğrenci WHERE ogrenciAdi LİKE "[C-F]%"

5-) Öğrenci tablosundaki soyadı DURA ile başlayıp N yada K ile biten sorguları getirin. (DURAN, DURAK olanlar) SQL Server, Ms Access

SELECT * FROM ogrenci WHERE Soyadi LİKE "DURA[KN]"

6-) Öğrenci tablosundaki adı  M ile G arasında olan tüm öğrencileri getirin
(SQL Server, Ms Access)

 SELECT * FROM ogrenci WHERE ogrenciAdi LİKE "[M-G]%" 

Regexp Kullanımı

1-) Öğrenci tablosundaki soyadı DURA ile başlayıp N yada K ile biten sorguları listelemek için; (DURAN, DURAK olanlar)

SELECT * FROM `ogrenci` WHERE ogrenciAdi REGEXP "DURA[KN]$" 

2-) Öğrenci tablosundaki adı  M ile G arasında olan tüm öğrencileri getirin (MySQL)

 SELECT * FROM 'ogrenci' WHERE ogrenciAdi REGEXP "^[M-G]"

Order By, Asc, Desc Kullanımı

İlgilendiğimiz verileri belirterek küçükten büyüğe doğru listele işleminde kullanılır.

1-) Öğrenci tablosundaki kayıtları ad sütununa göre artan olarak listelemek için;

SELECT * FROM ogrenci WHERE ogrenciAdi="Fatma" ORDER BY ogrenciAdi ASC

2-) Öğrenci tablosundaki kayıtları öğrenci adı sütununa göre azalan olarak listelemek için;

SELECT * FROM ogrenci WHERE ogrenciAdi="Fatma" ORDER BY ogrenciAdi DESC

Is Null, Is Not Null Kullanımı

Belirtilen alanın boş olduğu kayıtları seçmek için is null, boş olmayanları seçmek içinse is not null şeklinde kullanabiliriz.

Öğrenci tablosunda diploma notu alanı boş olan kayıtların tüm alanlarını listelemek için;

SELECT * FROM ogrenci WHERE diplomanotu Is Null

Öğrenci tablosunda diploma notu alanı boş olmayan kayıtların tüm alanlarını listeler.

SELECT * FROM ogrenci WHERE diplomanotu Is Not Null

Evet arkadaşlar bugünkü yazımızda “Sql Select” komutunu ele aldık. Diğer komutlar için takipte kalmayı unutmayınız. Dilerseniz Insert komutunu linke tıklayarak hemen inceleyebilirsiniz. Dilerseniz diğer yazılarımıza linki tıklayarak göz gezdirebilirsiniz 🙂

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle