SQL CREATE, ALTER VE DROP KOMUTU

 SQL CREATE, ALTER VE DROP KOMUTU
Okunuyor SQL CREATE, ALTER VE DROP KOMUTU

İçindekiler

Create Komutu

CREATE (oluşturma) komutu yeni bir veritabanı oluşturmak ve var olan veritabanına yeni bir tablo eklemek için kullanılır.

Kullanım Şekli

CREATE TABLE tablo_adi();

1-) Yeni bir database oluşturmak için;

SQL CREATE DATABASE ogrenci

2-) Öğrenci bilgilerini tutacak olan “ogrenci” adında bir tablo oluşturalım ve tablo içerisinde “id”, “isim”, “soyisim” ve “bolum” adında alanlar oluşturalım.

CREATE TABLE ogrenci 
(
id INT(11) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
isim VARCHAR(50) NOT NULL,
soyisim VARCHAR(50) NOT NULL,
bolum VARCHAR(50) 
);

3-) Yeni tablo oluşturmak için;

 CREATE TABLE ogrenci
(
id int,
ad varchar(255),
soyad varchar(255),
adres varchar(255),
sehir varchar(255)
);

4-) Öğrenci tablosu oluşturalım ve bu tablonun alanlarını belirtelim.

CREATE TABLE Ogrenci(
  OgrenciId int,
  OgrenciNumarasi int,
  OgrenciAdi varchar(255),
  OgrenciSoyadi varchar(255),
  OgrenciMatNotu int ,
  PRIMARY KEY(OgrenciId)
);

Alter Table Komutu

Alter komutu veritabanında bulunan herhangi bir tablonun ya da alanın adını, alanların özniteliklerini değiştirmek ve varolan bir tabloya yeni alanlar eklemek, silmek için kullanılır. Varolan bir tabloya çeşitli kısıtlamalar eklemek ve kaldırmak için de kullanılır.

Kullanım Şekli-1

Standart SQL deki kullanım şekli;

ALTER TABLE Tablo_Adı TO Yeni_Tablo_Adı  

Kullanım Şekli-2

 SQL Server T-SQL daki kullanım şekli;

EXEC SP_RENAME Tablo_Adı, Yeni_Tablo_Adı ;

1-) Tabloyu yeniden adlandırmak için;


ALTER TABLE ogrenci RENAME ogrenciler;

2-) Tabloya sadece bir alan eklemek için;

ALTER TABLE ogrenciler ADD sinif INT(2); 

3-) Tabloya birden fazla alan eklemek için;

ALTER TABLE ogrenciler ADD (sinif INT(2), fakulte VARCHAR(50), kayit_tarihi DATE);

4-) Tablodaki alanların özniteliklerini değiştirmek için;

ALTER TABLE ogrenciler MODIFY sinif VARCHAR(3);

5-) Öğrenciler adındaki tablomuzdan “fakulte” adlı alanı silmek için;

ALTER TABLE ogrenciler DROP COLUMN fakulte;

6-) Ögrenciler adındaki tablomuzdan birden fazla alanı silmek için;

ALTER TABLE ogrenciler DROP COLUMN fakulte, DROP COLUMN sinif, DROP COLUMN kayit_tarihi;

Drop Komutu

DROP komutu tablo ya da veritabanı silmek için kullanılan komuttur. Bu komutu kullanırken dikkat edilmesi gerekir. Aksi taktirde veritabanınız ya da tablolarınız bir anda yok olabilir ve geri döndürmek mümkün olmayabilir.

Kullanım Şekli

MS Acess ortamında kullanımı:

DROP INDEX index_adi ON tablo_adi

SQL Server ortamında kullanımı:

DROP INDEX tablo_adi.index_adi

 Oracle / DB2 ortamında kullanımı:

DROP INDEX tablo_adi.index_adi

 MySQL  ortamında kullanımı:

DROP INDEX tablo_adi.index_adi

2-) Okul adlı veritabanını silmek için;

DROP DATABASE okul;

Drop Table Kullanım Biçimi

DROP TABLE tablo_adi

1-) Sınıf adlı tabloyu veritabanından kaldırmak için;

DROP TABLE sinif;

Evet arkadaşlar bir yazının daha sonuna geldik. Bugün işlediğimiz Create, Alter ve Drop komutları dışında Select, Insert, Update, Delete komutlarına da göz gezdirebilirsiniz.

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle