SQL INSERT İLE VERİ EKLEME İŞLEMİ

 SQL INSERT İLE VERİ EKLEME İŞLEMİ
Okunuyor SQL INSERT İLE VERİ EKLEME İŞLEMİ

Kullanım Şekli-1

İlk kullanım yönteminde alan adları ve eklenecek değerleri belirterek birlikte kullanılır.

INSERT INTO tablo_adi (kolon1, kolon2, kolon3, ... ) VALUES (deger1i deger2, deger3, ...); 

Kullanım Şekli-2

Tablonun tüm sütunlarına ekleme yapacağımız zaman kullanılır. Önemli olan veri tabanındaki sıraya dikkat etmektir.

INSERT INTO tablo_adi
VALUES (deger1, deger2, deger3, …);

1-) Öğrenci tablosuna bir kayıt eklemek için;

INSERT INTO ogrenci (ogrenciAdi, soyadi, dtarihi, sehir, cinsiyet, puan) VALUES ('Şerafettin','Erol','2000-10-12','İzmir','E',68)

2-) Öğrenci tablosuna öğrenci adı ve sayadı eklemek için;

INSERT INTO ogrenci (ogrenciAdi, soyadi) VALUES ('Hatice', 'Duran')

3-) Öğrenci tablosuna 4 tane kayıt eklemek için;  (SQL Server, Ms Access, MySQL)

INSERT INTO ogrenci2 (ogrenciNo, ogrenciAdi,Soyadi,Yas) VALUES (211,"Adem","SOYDAN",25), (212,"Mustafa","GÜLTEN",40), (213,"ilayda","TEPE",42), (214,"Gizem","KAYALI",25)

 4-) 10C sınıfı öğrencilerinin adını soyadını yazarlar tablosuna eklemek için;

INSERT İNTO yazar (yazarAdi, yazarSoyadi) SELECT ogrenciAdi, soyadi FROM ogrenci WHERE sinif = ’10C’

5-) Tablodaki bütün alanları kopyalamak için;

INSERT INTO ogrenci_yedek SELECT * FROM ogrenci"

6-) Tablodaki alanların adını değiştirerek kopyalamak için;

INSERT INTO ogrenci_yedek (isim, sehir) SELECT  ogrenciAdi, sehir FROM ogrenci

7-) Belli kritere göre seçilen kayıtları kopyalamak için;

INSERT INTO Muğla_ogrencileri (isim) SELECT ad_soyad FROM ogrenci WHERE sehir=’mugla’

😎 Değer girmeyeceğimiz kolonu tabloda boş bırakmak için NULL kullanıyoruz.

INSERT INTO ogrenci (ogrenciNo, ogrenciAdi, IkinciAdi, Soyadi) VALUES (16,'Ayşe',NULL,'GÖZÜPEK');

9-) Öğrenciler tablosuna aynı anda birden çok eklemek için ;

INSERT INTO ogrenci VALUES 
('FURKAN','SONGU','11B','10.12.2000','ZONGULDAK'),
('YAKUP','KISA','10B','05.06.2001','KAYSERİ'),
('MERYEM','ERDEM','11B','01.08.2000','ANKARA')

Evet arkadaşlar bir önceki yazımızda SQL Select komutunu incelemiştik bu yazımızda Insert Into komutunu işledik.

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle