Sabır
  • Felsefe
    3-Başarının Süvari Atı – Sabır ve Motivasyon

    3-Başarının Süvari Atı – Sabır ve Motivasyon

    Felsefe -2 Eylül 2020