Php Dersleri #1 Değişkenler

 Php Dersleri #1 Değişkenler
Okunuyor Php Dersleri #1 Değişkenler

PHP Değişkenler Ve Değişkenler İle İşlemler PHP Derslerine Başlıyoruz…
webodasi.com sitemiz üzerinden anlattığımız/yayınladığımız PHP Derslerimizde  bu ders  PHP Değişkenler ve Değişkenler İle İşlemler konusunu anlatacağız.  Öncelikle değişken nedir, ne işe yarar bu sorulara cevap verelim. Arkadaşlar değişken bizim tutmak istediğimiz bir değeri örneğin 1,’W’,”Webodasi.com” gibi istediğimiz yapıda veri tutmamızı sağlayan yapıdır.

http://www.webodasi.com

Değişkenlerin tanımlanması bütün programlama dillerinde birbirine çok benzer. Bazı dillerde değişkenlere bir veri tipi belirtmemiz gerekirken PHP de değişkene veri tipi belirtmemize gerek yoktur. Neden diye soracak olursanız PHP nin veri tipleri Run time (Çalışma zamanı) anında PHP tarafından otomatik olarak belirlenir. Buda bizim işimizi oldukça kolaylaştırır ve bu yüzden PHP esnek programlama dilleri arasında yer alır.

www.webodasi.com

İçindekiler

Değişken Oluşturma

http://www.webodasi.com

Değişken oluşturmayı görmeden önce değişken oluşturmak için bazı kurallarımız vardır ve bu kurallar neredeyse bütün programlama dillerinde aynıdır.

Temel değişken oluşturma kuralları:

  1. Değişken ismi içerisinde boşluk kullanılmaz.
  2. Değişken isimleri rakam veya özel karakterler ile başlayamaz, harf ile başlamalıdır.
  3. Programlama dilinin kullandığı komut satırları değişken ismi olarak kullanılamaz.
  4. Değişken isminin 255 karakterden fazla olmaması gerekir.
  5. Değişken ismi içerisinde harf, rakam ve alt çizgi dışındaki karakterler kullanılmamalıdır.

Kurallarımızı da öğrendikten sonra PHP ile değişken nasıl oluşturulur ona bakalım. Öncelikle değişken oluşturmak için PHP de değişken adından önce dolar işareti($) eklenir.

Örneğin:

PHP İle Değişken Oluşturma

$sayi = 5;
$yazi = "Webodasi.Com";
$karakter = 'W';

Verdiğimiz örneği inceleyecek olursak PHP derleyicisi tarafından derlenen kodumuzda otomatik olarak 1. değişkenimize int veri tipi 2. değişkene string, 3. değişkene char 4. değişkene String array veri tipi verilir bu yapılar PHP de olmadığı için detaylaraına girmeyeceğim ama genel kültür olarak kısaca açıklayacak olursak:

  1. int veri tipi bizim rakam-sayı olarak değer tutmamızı sağlar.
  2. char veri tipi bizim karakter olarak veri tutmamızı sağlar.
  3. string veri tipi bizim karakter dizisi(bir veya daha fazla karakter) veri tutmamızı sağlar.

Değişkenleri Ekrana Yazdırma

https://webodasi.com/html-etiketleri-html-listeleme-etiketleri-2/

Geçen dersimizden kısa bir hatırlatma yapacak olursak echo ekrana veri yazdırıyordu şimdi bizde değişkenlerimizin hepsini tek tek ekrana yazdıralım.

Öncelikle şunuda belirteyim arkadaşlar echo komutu ile sadece basit veri tiplerini ekrana yazdırabiliyoruz.

Öncelikle C:/wamp klasörü içine geçen ders oluşturduğumuz ders1 klasörünün içine degiskenler.php adında bir dosya oluşturalım ve aşağıdaki kodumuzu yazalım.

Değişkenleri Ekrana Yazdırma
<?php

$sayi = 5;
$yazi = "webodasi.Com";
$karakter = 'M';

echo $sayi;
echo '<br/>';
echo $yazi;
echo '<br/>';
echo $karakter;
echo '<br/>';

?>

Kodu yazıp kaydettikten sonra ilk dersimizde kurduğumuz sunucumuzu çalıştırıyoruz başlat ekranında wamp yazarsak Strat wamp server zanten gelir daha sonra görev çubuğunda wamp ikonu yeşil olduktan sonra http://localhost/ders1/degiskenler.php sayfamızı çalıştırıyoruz. Eğer işlemleri doğru yaptıysanız aşağıdaki gibi bir çıktı almalısınız

PHP Değişkenler İle İşlemler

Değişkenler ile her dilde işlemler yapılır. Şimdi bu işlemlerin php de nasıl olduğuna bakalım.

1- İki Değişkeni Birleştirme 

Phpde iki değişken birleştirilirken araya birtane nokta(.) işareti koyulur. örneğin:

Değişken Birleştirme
echo $sayi.$yazi;

kodumuzu çalıştırdığımızda ekranda 5Webodasi.Com yazacaktır.  iki değişkeni birleştirebildiğimiz gibi string bir ifademizin sonuna da değişkeni yine nokta ile ekleyebiliriz örneğin:

String İle Değişken Birleştirme
echo $yazi." | Php Dersleri";

Ekranda webodasi.com| Php Dersleri yazacaktır.

2- Değişkenleri Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme

Değişkenler arasında 4 işlem yapabilmek için bu değişkenlerin sadece rakamlardan oluşması gerekmektedir.  Eğer ikisininde rakamlardan oluşmazsa rakamlardan oluşmayan değişkenin veri tipi php derleyicisi tarafından int veri tipine çevrilir ve öyle toplanır.  örneğin:

İki Değişkeni Toplamala
$sayi = 5;
$yazi = "Webodasi.Com";
$sayi2 = 20;
echo $sayi+$yazi;
echo '<br/>';
echo $sayi+$sayi2;
echo $sayi1*$sayi2;
echo $sayi1/$sayi2;

Toplama işlemlerinde ilk çıktımız bize 5 değerini verirken 2. çıktımız 25 değerini verecektir.  çarpma işleminde normal çarpma yapılır ve bölme işleminde diğer dillerde olduğu gibi tam sayı bölmesi yapılmaz yani örnek verecek olursak JAVA, C++ gibi dillerde biz müdahale etmezsek 50/8=6 sonucunu verir PHP de böyle birşey söz konusu değildir. 50/6=6.25 değerini kendisi otomatik verir.

3-  Değişkene Yeni Değer Atama

Bir Değişkene yeni değer atamak için atanacak değişken sol tarafta ona atanacak değerde sağ tarafta olur. örneğin:

Php İle Değişkene Değer Atama
$sayi1 = 5;
$sayi2 = 20;
$sayi3 = $sayi1+$sayi2;

$ad = "Ufuk";
$soyad = "Parlak";
$adSoyad = $ad." ".$soyad;

echo $sayi3."<br/>".$adSoyad;

Satırlarımızı sırayla işletecek olursak sayi1=5 ve sayi2=20 değişkenlerimizi oluşturduk sayi3 = sayi1+sayi2(25) sayi3 e değer atadık.

ad=Ufuk ve soyad=Parlak değişkenleri oluşturduk. adSoyad=ad+(Bir Boşluk)+soyad; şeklinde adSoyad değişkenimize yeni değer verdik.

ekrana yazdırırken 25 (alt satıra geç) Ufuk Parlak yaz şeklinde bir yapı oluşturduk. öğrenmeniz açısından kodu sizde kesinlikle elinizle yazıp çalıştırmalısınız.

4- Değişkenin Değerini Değişken Adı Yapmak

Bir Değişkenin değeri nasıl yeni değişken adı yapılır? evet çok saçma gelebilir ama bazı yerlerde bizi büyük iş yükünden kurtarabiliyor. bir değişkenin değerini yeni değişkenin ismi yapabilmek için değişken adının önüne bir dolar işareti daha eklenir. örneğin:

Değişken değerini değişken adı olarak kullanmak
$site = "Webodasi";
$$site = ".Com";
echo $site.$Webodasi;

site =Webodasi değişkeni oluşturduk $$site anlamını gözünüzde şöyle görebilirsiniz $($site nin değeri) yani $(“Webodasi”) şeklinde düşünürsek değişken adımız aslında $Webodasi  olur. yani 2. satırda Webodasi=.com değişken ataması yaptık. ekrana yazdırdığımızda ise Webodasi.com yazmış oldu.

5- Değişkenin Veri Tipini Öğrenmek

Bazen değişkenin veri tipini öğrenmemiz gerekebilir. bu durumlarda php nin gettype() fonksiyonunu kullanabiliriz.

gettype($degisken) bir değişkenin veri tipini getirir.

www.webodasi.com
Değişkenin Veri Tipini Öğrenmek
$site="Webodasi.com";
$sayi = 25;
echo gettype($site)."<br/>".gettype($sayi);

1.değişkene string ikinci değişkene integer çıktısını verecektir..

5- Değişkenin Veri Tipini Değiştirmek

Bazen değişkene bir veri tipi vermemiz gerekebilir. örneğin matematiksel işlem yapacaksak değişkenlerimizin hepsinin integer olmasını isteriz bu gibi durumlarda settype() fonksiyonunu kullanırız.

settype($degisken,”veri tipi”); fonksiyonu ile değişkenin veri tipini değiştirebiliriz.

www.webodasi.com

Üstteki örneğimizdeki $sayi değişkeninin tipini değiştirecek olursak:

Değişkenin Veri Tipini Değiştirme
$site="Webodasi.com";
$sayi = 25;
settype($sayi,"string");
echo gettype($site)."<br/>".gettype($sayi);

sayi değişkenini de artık string olarak gösterecektir.

Değişkenler ve değişkenler ile işlemler dersimizin sonuna geldik arkadaşlar

Webodasi.com

http://www.webodasi.com

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle