Python3 — listeler

 Python3 — listeler
Okunuyor Python3 — listeler

Merhaba arkadaşlar, bir önceki dersimizde değişkenler ve tip dönüşümleri işlemiştik. Bugünkü dersimizde listeleri işleyeceğiz.

Listeler yapı ve özellik olarak stringlere çok benziyor ama stringlere artı olarak listelerin farklı özellikleri de var, bi önceki yazımızda kısaca değinmiştik, buradan ulaşabilirsiniz. Kısaca bahsetmek gerekirse içine her türlü değişken tipini ve/veya veriyi yazıp işlem yapabiliriz.

Listemizi oluşturalım,

liste1 = ["Cihangir", 19, "web odası"]

listemizi isim, yaş, ve çalışılan yer olarak hazırladık, şimdi listemize müdahele etmeyi öğrenelim.

İçindekiler

Listeler üzerinde değişiklik yapılabilir;

ilk olarak listemizin ilk indexini çekelim,

print(liste[0])

Cihangir

çektik, şimdi üzerinde değişiklik yapalım ve “Cihangir” yerine “Ufuk” koyalım,

liste1[0] = "Ufuk"
print(liste1)

['Ufuk', 19, 'web odası']

burda şunu yaptık, “liste1” değişkenimizin ilk indexini “liste1[0]” şeklinde seçtik ve ona “Ufuk” değerini atadık python’da bizim için “Cihangir” ismini “Ufuk” ile değiştirip listeyi tekrar gösterdi.

Şimdi de yaşını değiştirelim,

liste1[1] = 23
print(liste1)

['Ufuk', 23, 'web odası']

burda da aynı şekilde yaşını değiştirdik.

Listelere ekleme çıkarma yapılabilir :

Listelerde ekleme çıkarma yapılırken, yapılan her bir işlem,“indexler” üzerinde gerçekleştiriliyor.

Şimdi yeni bir liste oluşturalım,

liste2 = ["Python"]

şimdi listemize ekleme yapalım, bunu “append( )” fonksiyonu ile yapıyoruz,

liste2.append("Listeleri")
print(liste2)

['Python', 'Listeleri']

ilk eklememizi yaptık bir tane daha yapalım,

liste2.append("Öğreniyorum")
print(liste2)

['Python', 'Listeleri', 'Öğreniyorum']

listeye veri ekleme bu şekilde, şimdi çıkarma işlemlerini yapalım,

bunu üç şekilde halledebiliriz :

  • remove( )
  • del( )
  • pop( )

Remove( ) :

Listeden istediğimiz elemanı siler/çıkartır ama bunu yapmak için o elemanın kendisini bilmemiz gerek, örnek;

liste3 = ["Python", "listeler", 1, 2, 3]
liste3.remove("listeler")
print(liste3)

['Python', 1, 2, 3]

bir eleman daha çıkaralım,

liste3.remove(2)
print(liste3)

['Python', 1, 3]

Del( ) :

Buda aynı şekilde istediğimiz elemanı siler ama bunu index değeri alarak yapar,

liste4 = ["Python", "listeleri", "öğreniyorum"]
del liste4[0]
print(liste4)

['listeleri', 'öğreniyorum']

Pop( ) :

Bu fonksiyon da “del( )” fonksiyonu gibi çalışır, farkı şu ki hiç index verilmezse listenin en sonundaki elemanı siler,

liste5 = ["Python", "listeleri", "öğreniyorum", 1, 2, 3]
liste5.pop(0)
print(liste5)

['listeleri', 'öğreniyorum', 1, 2, 3]

şimdi de değer/index vermeyelim,

liste5 = ["Python", "listeleri", "öğreniyorum", 1, 2, 3]
liste5.pop()
print(liste5)

['listeleri', 'öğreniyorum', 1, 2]

görüldüğü gibi listemizden “3” değerini silmiş.

Listeler komple temizlenebilir :

Bu işlem “clear( )” fonksiyonu ile gerçekleşiyor,

liste6 = ["Python", "listeleri", "öğreniyorum", 1, 2, 3]
print(liste6)

liste6.clear()

print(liste6)


['Python', 'listeleri', 'öğreniyorum', 1, 2, 3]
[]

Listedeki belirli elemanın sayısını bulma :

Bu işlem “count( )” fonksiyonu ile yapılıyor,

liste7 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 1, 2, 3, 0]

print(liste7.count(1))
print(liste7.count(8))
print(liste7.count(2))

4
1
2

Listeler ters çevrilebilir :

Listeleri ters çevirme işlemi “reverse( )” fonksiyonu ile yapılır,

liste8 = ["öğreniyorum", "listeleri", "Python"]

liste8.reverse()

print(liste8)


['Python', 'listeleri', 'öğreniyorum']

Listeler alfabetik sıraya göre düzenlenebilir :

liste9 = ["a", "c", "e", "b", "f", "d", "g"]

liste9.sort()

print(liste9)['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g']

Ve son olarak,

Listeler toplanabilir :

liste10 = [1, 2, 3, 4, 5]
liste11 = [6, 7, 8, 9]

print(liste10 + liste11)

# Yada
liste12 = liste10 + liste11

print(liste12)


[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Açıklama : Yazılımcılar kodlama yaparken daha sonradan yaptığı şeyin ne olduğunu anlamak isterlerse kodlarının arasına “YORUM SATIRI” bırakır, bu hem yazılan kodu daha açılayıcı hale getirir hemde sonradan koda tekrar bakıldığında ne yapıldığı anlaşımış olur. Python programlama dilinde yorum satırı ,

“#” (hashtag / kare) işareti ile yaplır.

Bu dersimiz bu kadardı, anlaşılamayan veya yapılamayan bir yer olursa sormayı unutmayın.

Yorum Yap