Endüstri 6.0 Nedir?

 Endüstri 6.0 Nedir?
Okunuyor Endüstri 6.0 Nedir?

Endüstri kavramı teknolojinin gelişme ve ivme kazanan zamanlarına tekabül etmektedir.

Yakın geleceği kapsamaktadır ve ilk konuşulmaya Japonya da başlanılmıştır. Sanayi 6.0 insan zekasının kodlanması olarak ifade edilmektedir. Dünya’da yaşanan salgın (Covid – 19) endüstri 6.0 dönemine geçiş evresini hızlandırmıştır. Uzaktan eğitimler, evden çalışma, temassız kart kullanımı, e-ticaret sitelerinin aktif bir şekilde kullanımı oldukça fazlalaşmıştır. Bunu bizzat yaşıyoruz ve aslında içten içe herşeyin farkındayız. Tabiki her devrin getirdiği ekstra avantajlar ve dezavantajlar bulunmaktadır.

Endüstri 6.0 ile Oluşabilecek Değişimler

 • Tarımsal üretim önem kazanacaktır. Tarım ve teknoloji birbirine entegre olacağı öngörülmektedir.
 • Yapay zeka ve yazılım ile ilgili meslek grupları ortaya çıkacaktır.
 • Para kullanım bakımından ve değeri bakımından değişebilir.
 • Sosyal puanlama kavramı ortaya çıkacaktır. İnsanların davranışlarından olumsuz hareketlerde kısıtlama getirmeleri gibi uygulamalar hayata geçirebilir.
 • E – Ticaret en üst seviye çıkacak
 • Organik ürünlere talep artacak
 • Elektrikli otomobiller,
 • Biyolojik silahlar( COVID-19)
 • Robotların hizmet alanına girmesi,
 • İnsansız hava araçları,
 • Fiziksel savaşların yerini siber savaşların alması.
 • HAARP projesi

Endüstri 5.0

Toplum için insansız teknolojiler. (2017…)

Endüstri

Endüstri 5.0 toplum odakli insansız teknolojiler olarak tanımlanmaktadır. Toplum 5.0 terimi ilk kez Ocak 2016’da Japon hükümeti Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Konseyi’nde Bakanlar Kurulu tarafından “Beşinci Bilim ve Teknoloji Temel Planı”nda kullanıldı. Endüstri 5.0’ın çıkma sebebi ve bize kattıklarını şöyle bir inceleyelim.

Süper Akıllı Toplum İçin Hedeflenenler

 • Teknoloji ve dünyanın aynı hızda büyümesi ile birlikte yaşlanan dünya nüfusuna karşı çözümler geliştirmek
 • Sanal gerçeklik: Sanal dünya ile gerçek dünyanın beraber işler hale getirilmesi
 • Nesnelerin interneti: Çeşitli haberleşme protokollerini kullanarak birbirleri ile haberleşen, birbirine bağlanıp bilgi paylaşabilen cihazlar sistemidir.
 • Çevre kirliliği ve doğal afetler için çözüm yolları üretilmesi

Endüstri 4.0

Siber- fiziksel sistemlerin devreye girişi. (2010’lar)

Endüstri

Endüstri 4.0 da hedeflenenler; daha UCUZ, daha KALİTELİ, daha HIZLI ve daha az İSRAF YAPAN bir üretim yapmayı amaçlamaktadır.

Bize Kazandırdıkları

 • Robotik
 • Nesnelerin İnterneti / IoT ve Sensörler
 • Bilişim Teknolojileri / Bulut / Siber Güvenlik
 • 5G / Fiber Genişbant Erişim / Yakınsama
 • Yapay Zeka / Derin Öğrenme
 • Büyük Veri / Veri Madenciliği
 • Sanal / Artırılmış Gerçeklik
 • Görüntü İşleme / Analiz
 • İnsan Makine Etkileşimi (HMI)
 • 3B Yazıcılar, Blok zinciri, …
 • Biyoteknoloji ,
 • Nanoteknoloji,
 • Uzay teknolojisi

Endüstri 3.0

Dijital, elektronik cihazlar ve bilişim. (1980’ler)

Endüstri

Sanayi devrimi terimi ilk defa Fransız iktisatçı Auguste Blanqui tarafından ortaya konmuştur. Bilim literatürüne yerleşmesini sağlayan ise Alman politik filozof Friedrich Engels olmuştur. 

Oluşan Değişimler

 • Analog sistemlerin yerini dijital sistemler almıştır.
 • El işçiliği neredeyse sıfıra indi ve işçiler işlerini bilgisayar ve makineler başında yapmaya başladı.
 • 3D yazıcılar gelişti ve otomobil parçaları daha kolay üretilir hale gelmiştir.
 • Elektronik ve bilgisayar desteğinin sanayiye ve özellikle makine sektörüne entegre olması.
 • Bu dönemde bilgisayar, mikroelektronik, fiber optik, lazer gibi teknolojilerin, telekomünikasyon, nükleer, biyotarım ve biyogenetik gibi bilimlerin gelişimi, üretimin yönünü ve biçimini etkilerken, iletişim ve ulaşımdaki gelişmelerle ticaret ve endüstri de küreselleşme hızını artırdı.

Endüstri 2.0

Elektriğin keşfi ve seri üretim. (1880’ler)

Endistüri

Henry Bessemer’in icat ettiği ucuz çelik üretimi 1860’lara uzanmaktadır. Endüstri 1.0 da kullanılmaya başlanan  buhar gücü endüstriler için pahalı bir kaynaktı.Aynı zamanda üretim ve depolanmasında bazı problemler mevcuttu verim olarak yeterli seviyede olmadığı için yeni kaynaklara ihtiyaç vardı bu sebepten ötürü yeni kaynak petrol olarak karışımıza çıkmaktaydı.

Çelik Üretime Bağlı Olarak Oluşan Değişimler

 • Demiryollarının gelişmesiyle ticaret ivme kazanmıştır.
 • Petrol ve türevlerinin ekonomiye kazandırılmasıyla, otomotiv sektörü
 • gelişmiştir.
 • 1973 petrol krizi sonrası, İkinci Sanayi devrimi sona ermiştir.

Endüstri 1.0

Su ve buhar gücünün keşfi ve ilk makineler. (1780’ler)

Endistüri

1.sanayi devrimi olarak da adlandırılmaktadır. James Watt adında İskoç mucit ve mühendis, 1769 yılında ilk buhar makinesini icat etmesiyle endüstri 1.0 kavramı ortaya çıkmıştır. Buhar makinelerinin kullanımının artmasıyla fabrikalar kurulmaya başlanmıştır. Verimin, üretimin ve gelirin artmasıyla birlikte ülkelerin sosyo-ekonomik yapıları da değişmeye başlamıştır. Yani sadece ticaret ve ekonomiyi değil insan yaşamını da derinden etkilemiştir.

Birinci Sanayi Devrimi İle Birlikte Gerçekleşen Değişimler

 • Şehirlerde nüfus artışı
 • İşçi sınıfının ortaya çıkışı ve sosyalizmin doğuşu
 • İş sendikaları kurulmuştur
 • Branşlar oluşmaya başlamıştır
 • Sömürgeciliğin yayılması
 • Çevre sorunları
 • Bilimsel ve teknik gelişmelerin hızlanması
 • Genel refahın artması
 • İnsan ömrünün uzaması
 • Hammadde ve pazar arayışları içine girilmiştir
 • Ülkelerin yayılma istekleri artmıştır
 • Verimlilik ve üretim artması
 • Göçlerin başlamasına sebep olmuştur

Evet arkadaşlar sizinle Endüstri 6.0 başlığı altında Endüstri 6.0 öncesini de tek tek inceledik. Devrim niteliğinde buluşlara şahit olduk ve insanlığa ne gibi artı ve eksilerinin olduğunu da öğrenmiş olduk. Endüstri 6.0 ile ilgili daha kapsamlı bilgiye linki tıklayarak sahip olabilirsiniz. Ya da diğer blog yazılarımıza linki tıklayarak göz gezdirebilirsiniz. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Görüş bildirmeyi unutmayınız 🙂 Başka konularda görüşmek üzere 🙂

Hoşça Kalın 🙂

Kaynakça

6.0 https://www.muraterdal.com/2019/07/09/endustri-6-0a-5-kala/

5.0 https://www.endustri40.com/endustri-4-0dan-toplum-5-0a/

4.0 https://www.cybermagonline.com/endustri-40-ve-turkiye039den-akilli-uretim-ornekleri

3.0 https://rpa4turkey.blog/2018/07/05/endustri-3-0/

http://www.kmo.org.tr/resimler/ekler/ae6ae989776b6cc_ek.pdf

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle